Fyzická aktivita ľudí s hemofíliou

Fyzická aktivita ľudí s hemofíliou

Fyzická aktivita ľudí s hemofíliou

V súčasnosti moderná liečba hemofílie umožňuje, aby sa hemofilik mohol slobodne venovať fyzickým aktivitám, ktoré napomáhajú znižovať riziko krvácania a zároveň zvyšujú psychickú pohodu.

V minulosti sa k fyzickej aktivite u ľudí s hemofíliou pristupovalo s veľkou opatrnosťou. Príčinou boli možnosti liečby, ktoré až do roku 1992 neumožňovali v dostatočnej miere predchádzať krvácaniu, ale aj prirodzená opatrnosť, ku ktorej boli hemofilici vedení v rodinnom prostredí od útleho veku. Viedlo to k zníženej kvalite života a nižšej miere spoločenského uplatnenia. Hemofilikom nebola odporúčaná akákoľvek väčšia fyzická aktivita. Bola tu síce možnosť rehabilitácie, ale to bolo cvičenie pod kontrolou, v istej miere zaťaženia. V domácich podmienkach si väčšina povedala, že radšej nebudú robiť nič, aby na základe ich skúseností predišli krvácaniu.

Nečinnosť zo strachu nie je najlepšia voľba. Aj malá, každý deň opakujúca sa a dobre nastavená fyzická aktivita, má značný efekt na zlepšenie kvality života. Cvičením sa buduje a udržuje svalová sila. Dostatočne silné svaly tvoria oporu pre všetky kĺby. Fixujú ich, aby pri pohybe nedochádzalo k zraneniam, ako vonkajším, tak aj vnútorným. Môžeme si to predstaviť ako ortézu, ktorá končatinu spevní, podporí, prípadne obmedzí nežiadúci pohyb. Práve takýmto spôsobom dokážu fungovať aj dostatočne silné svaly. Pokiaľ dôjde ku krvácaniu do kĺbu, hemofilik je na pár dní nútený odložiť fyzickú aktivitu, ostať ležať a polohovať končatinu dovtedy, dokým neprejde akútna fáza krvácania sprevádzaná veľkou bolesťou. Práve táto nečinnosť počas niekoľkých dní vedie k ubúdaniu svalovej sily. Môže to byť začarovaný kruh, kedy je pri ubúdajúcej svalovej sile vždy prítomné riziko opakovaného krvácania, pretože kĺb nie je dostatočne podporený vonkajším svalovým korzetom. Spolu s opakovaným krvácaním dochádza k poruchám pohybových schopností ako koordinácia, schopnosť vyhodnocovať zakrivenia, nestabilitu povrchu a s tým súvisiace poruchy rovnováhy. Taktiež býva prítomná zmenená reakčná schopnosť, bolesťou, alebo postihnutým kĺbom vynútené chybné držanie tela a so sústavným dráždením centrálnej nervovej sústavy aj narušená schopnosť vnímať pohyb, polohu končatiny a bolesť. Všetko toto sa dá cvičením ovplyvniť. Nie je to len o tom, mať veľké svaly. Pohybová aktivita, ktorá vám prináša radosť, pohodu, má vplyv na každú časť vášho života.

Na to aby ste aktivitu mohli a chceli vykonávať pravidelne, je dôležité vybrať si niečo, o čom si myslíte, že by vás mohlo baviť, alebo čo vás reálne baví. Pokiaľ si nie ste istí, skúste ich viacero. Nie je dôležité podávať ihneď veľké výkony. Vždy sa začína na nižšej frekvencii či intenzite cvičenia, nižšom počte opakovaní, a postupne pridávame po pár dňoch, keď ste si istí, že túto záťaž zvládate. Môžete začať od bežných denných aktivít. Skúste denne viac chodiť, využite možnosť vystúpiť z autobusu skôr a zájsť o kúsok viac pešo, alebo namiesto výťahu použite schody. Zaťažíte svaly dolných končatín a potrénujete srdcovocievny systém. Aj to je spôsob ako zlepšovať kondíciu. Ak máte sedavé zamestnanie, snažte sa aspoň každú pol hodinu vstať, prejsť sa, ponaťahovať sa. Predchádzate tým stuhnutiu kĺbov.

Turistika v lese

Samotné fyzické aktivity sa rozdeľujú na základe rizika spojeného s krvácaním. Ideálna fyzická aktivita odporúčaná hemofilikom je plávanie – pri plávaní je totiž najmenšia záťaž na kĺby, a zároveň sú svaly nútené prekonávať odpor vody a tým ich posilňujeme. Veľmi vhodná aktivita je aj bicyklovanie, pri ktorom sú taktiež odľahčené kĺby od samotnej váhy tela, a svaly sú nútene zaberať proti odporu, čím ich tiež posilňujeme. Obľúbená je aj severská chôdza, tzv. nordic walking. Výhody tohto športu sú vo využití paličiek, ktoré slúžia na odľahčenie dolných končatín, a zároveň privádzajú k lepšiemu pohybu aj horné končatiny a trupové svalstvo. Jeho ďalšou výhodou je výber terénu podľa vašich aktuálnych schopností, ľahší terén, alebo členitejší, kedy viac trénujete kondíciu. Na veku nezáleží, vykonávať ho môžu naozaj všetci, aj starší ľudia, pre ktorých sú ostatné športové aktivity nedostupné.

Medzi pre hemofilikov nevhodné aktivity zaraďujeme kontaktné športy, teda tie pri ktorých hrozí náraz do spoluhráča. Samozrejme pri žiadnej aktivite sa nedá stopercentne vylúčiť riziko pádu, alebo iného zranenia, ale môžeme to zohľadniť už pri samotnom výbere. Určite sú aj ľudia ktorých lákajú aktivity spojené s vyšším rizikom. Ale pokiaľ sa jedná o hemofilika, tak by v žiadnom prípade nemal vynechať svojho hematológa, konzultovať s ním svoje zámery, dodržiavať odporučený liečebný režim, a taktiež nezabúdať na dostatočnú fyzickú prípravu.

Plávanie

V nasledujúcich videách si povieme prečo je dôležité vykonávať pravidelnú fyzickú aktivitu, ukážeme si cvičenia, ktoré je vhodné vykonávať po odznení akútnej fázy krvácania, a taktiež následné aktivity využiteľné v každodennom cvičení a prevencii, akými sú strečing, posilňovanie svalov konkrétnej oblasti cieľového kĺbu, balančné cvičenia a komplexné cviky na zlepšenie kondície celého tela.

Zuzana Heglasová

špecialistka na fyzioterapiu pre ľudí s hemofíliou
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Zuzana Heglasová  špecialistka na fyzioterapiu pre ľudí s hemofíliou

Prečo je fyzická aktivita dôležitá

Akútna fáza – ľad, kľud, polohovanie, loptičkovanie

Rozcvičovanie kĺbu po odznení krvácania – uvoľňovanie, strečing

Cvičenie na členok

Cvičenie na koleno a bedrový kĺb

Cvičenie na rameno, lakeť

Cvičenie na stred tela, chrbticu

NP-17971, dátum prípravy: august 2021