Emocionálna pohoda

Emocionálna pohoda

Emocionálna pohoda

Hemofília a vaše duševné zdravie

Všetci máme svoje dobré a zlé dni. A aj keď máte kontrolu nad svojim ochorením, každodenný tlak vás môže nebadane zviesť z vašej cesty.

Život s hemofíliou môže viesť k mentálnym a emočným problémom. Máme tu niekoľko rád, ktoré by vám môžu pomôcť v zlom období.

Vaše vnútorné nastavenie je dôležité

Majte na pamäti: Vaše vnútorné nastavenie je dôležité

Vaše duševné zdravie je rovnako dôležité ako vaše fyzické zdravie. Problémy s duševným zdravím môžu byť viac než len pocit skľúčenosti, môžu ovládnuť celý váš život. K príznakom1,2, s ktorými sa môžete potýkať, patrí zlá nálada, strata záujmu o činnosti, ktoré vás zvyčajne bavia, neschopnosť relaxovať a problémy so spánkom alebo koncentráciou.

Podeľte sa o svoj problém

Podeľte sa o svoj problém

Rozprávanie o svojich starostiach môže byť veľkým zdrojom emocionálnej úľavy. Zvážte, či sa svojmu partnerovi, blízkemu príbuznému, dôveryhodnému priateľovi, alebo niekomu z tímu starostlivosti o ľudí s hemofíliou zveríte s tým, čo vás trápi – ak vám ponúknu podporu, navrhnite spôsoby, akými môžu pomôcť.

Hovorte o svojej bolesti

Neočakávané krvácanie, pokračujúca bolesť, alebo náročná liečebná rutina môžu skutočne ovplyvniť to, ako sa cítite. Ak vám niektorá časť liečby, alebo medicínskej starostlivosti nefunguje, neváhajte sa ozvať a porozprávať sa s tímom, ktorý sa o vás stará, o jej možnom zlepšení.

Vzdorujte svojim myšlienkovým procesom

Vzdorujte svojim myšlienkovým procesom

Niekedy sa špirálovite dostávame do vzorcov negatívneho myslenia, z ktorých je ťažké dostať sa von. Veľkou pomocou pre vás môže byť väčšia všímavosť samého seba, precvičovanie lepšieho vnímania seba a sveta okolo vás. Zmena myslenia vzdorovaním, alebo pripustením existencie negatívnych myšlienok je skvelým začiatkom.

Malé kroky vedú k väčším veciam

Malé kroky vedú k väčším veciam

Nájdenie radosti a šťastia v maličkostiach môže mať obrovský vplyv.4 Čokoľvek vás robí šťastným, či už je to ísť na prechádzku, alebo uvariť si obľúbené jedlo – držte sa toho!

Investujte do starostlivosti o seba

Investujte do starostlivosti o seba

Starostlivosť o seba by nemala byť druhoradá. Aj keď sa vám cvičenie a dobré stravovanie môže zdať menej dôležité, sú dôležitou súčasťou toho, aby ste sa cítili dobre. 

Vyhnite sa rozhodnutiam, ktoré môžu poškodiť vaše zdravie

Vyhnite sa rozhodnutiam, ktoré môžu poškodiť vaše zdravie

Aj keď nám zlá voľba pomôže na chvíľu odvrátiť našu pozornosť od problémov, spoliehať sa na látky, ako je alkohol, alebo drogy, v ťažkých chvíľach môže byť veľmi škodlivé. Ak máte obavy, že sa vám to vymyká spod kontroly, obráťte sa čo najskôr na odborníka.

Požiadajte o pomoc

Požiadajte o pomoc

Nemajte pocit, že svojim problémom musíte čeliť sami. Získajte potrebnú podporu od svojho tímu pre liečbu hemofílie – pomôžu vám počas celej cesty, počas dobrých, no aj počas zlých dní.

Ak máte pocit, že kvôli svojmu duševnému zdraviu potrebujete naliehavú podporu, ihneď sa obráťte na pohotovostné služby, alebo dôvernú linku pomoci.

Referencie: 1. Walker ER, et al. JAMA Psychiatry. 2015;72(4):334-41. 2. Eaton WW, et al. Epidemiol Rev. 2008;30:1-14. 3. Srivastava A, et al. Haemophilia. 2020 Aug 3. doi: 10.1111/hae.14046. Online ahead of print. 4. Duggal HS. Perm J. 2019;23:18-295. doi: 10.7812/TPP/18-295. Epub 2019 May 31. 5. NICE impact mental health. Dostupné na: https://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/Into-practice/measuring-uptake/NICEimpact-mental-health.pdf. Sprístupnené: September 2020. 6. Wielgosz J, et al. Annu Rev Clin Psychol. 20197;15:285-316. 7. Pelletier L, et al. Health Promot Chronic Dis Prev Can. 2017;37(5):149-159. doi: 10.24095/hpcdp.37.5.03.

NP-19152, Dátum schválenia: November 2021