Florio zdravotníci

florio HAEMO pre lekárov

Platforma florio HAEMO umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získať aktuálny prehľad založený na údajoch od pacientov využívajúcich platformu. Prehľad získaný prostredníctvom údajov na obrazovke florio HAEMO Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

florio HAEMO pre lekárov

Platforma florio HAEMO umožňuje lekárom, ktorí sa starajú o pacientov s hemofíliou, získať aktuálny prehľad založený na údajoch od pacientov využívajúcich platformu. Prehľad získaný prostredníctvom údajov na obrazovke florio HAEMO Dashboard môže byť nápomocný pri personalizovanej starostlivosti a potenciálnych úpravách liečby.

Aktívna informovanost’

florio HAEMO umožňuje pacientom žiť život naplno. Pacienti môžu v aplikácii florio HAEMO sledovať jednotlivé údaje súvisiace s hemofíliou, fyzické aktivity a svoju odhadovanú hladinu faktora*. Náš webový panel vám umožní zhodnotiť všetky informácie, ktoré zadali vaši pacienti, na jednom mieste.

Florio tablet aplikácia
Florio tablet aplikácia

Rozhodnutia založené na údajoch

Prehľad na obrazovke analyzuje údaje vašich pacientov a efektívne zvýrazňuje dôležité trendy. florio HAEMO podrobne zobrazuje získané údaje, vrátane podávania injekcií, krvácaní, fyzických aktivít, bolesti a odhadovanej hladiny faktora*, čo vám umožní na prvý pohľad určiť potenciálne súvislosti v jednotlivých parametroch.

Podpora zmysluplných diskusií

Zberom osobných informácií bez ďalšieho zaťaženia pacienta vám florio HAEMO umožní získať jasný obraz o tom, ako pacient napreduje. florio HAEMO vám môže poskytnúť viac informácií a prehľad pre plánovanie starostlivosti a potenciálne úpravy liečby.

Florio tablet aplikácia

Začnite aktívne využívať aplikáciu florio HAEMO

Lekári môžu kontaktovať vo veci získania ďalších informácií zástupcu Sobi Medical Affairs, alebo nás môžu kontaktovať priamo na info@florio.com.

*Odhad plazmatickej hladiny faktora je službou, ktorá je dostupná pre pacientov na profylaxii.

NP-19202, dátum prípravy: November 2021