Zmena liečby

Zmena liečby?

Zmena liečby?

Uvažujete nad výletom, novou prácou alebo tým, že si s priateľmi pôjdete zaplávať? Zvažujete, ktorá liečba hemofílie by bola pre vás tou pravou? Aj vzhľadom na vaše ambície a potrebu slobodne viesť svoj život tak, ako chcete? Výber liečby je veľké rozhodnutie a na zisťovanie toho, ktorá možnosť je pre vaše potreby najvhodnejšia, si môže vyžiadať určitý čas. Bez ohľadu na to, ako sa do tohto zisťovania pustíte, dôležité je hlavne, aby ste vy a váš lekár (alebo liečebné centrum) spolupracovali a boli ste o všetkom vždy dobre informovaní. Iba tak budete vedieť dospieť k rozhodnutiu, s ktorým budete stotožnení a spokojní. 

Zmena je život

 

Nie ste navždy viazaní na prvú liečbu, s ktorou ste súhlasili. Ak pre vás nie je tou správnou, vo väčšine prípadov máte možnosť zmeniť ju na takú, ktorá bude vašim potrebám vyhovovať viac. A nebudete jediní – väčšina ľudí s hemofíliou svoju liečbu v určitom okamihu života zmenila1. V súčasnosti existuje len veľmi málo dôkazov poukazujúcich na konkrétne riziká súvisiace s prechodom z jedného faktorového koncentrátu na iný. Odporúča sa, aby ste po zmene liečby boli monitorovaní z dôvodu možnej tvorby inhibítorov1,2,4.

Personalised treatment plan - personalizovany plan liecby

Čo sú to inhibítory?

 

Čo sú to tie inhibítory a prečo je ich potrebné sledovať, keď meníte liek? Spomíname ich tu preto, lebo existujú názory, podľa ktorých zmena liečby môže zvýšiť riziko vzniku inhibítorov v tele. 

V skutočnosti závisí riziko vzniku inhibítorov od viacerých parametrov, pričom niektoré z nich s liečbou vôbec nesúvisia1. Mnoho ľudí s hemofíliou zmenilo liečbu a u veľkej väčšiny z nich táto zmena neviedla k tvorbe inhibítora v tele4.

Svetová hemofilická federácia (WFH) odporúča, aby boli hemofilici prechádzajúci na iné faktory zrážanlivosti kvôli možnosti tvorby inhibítorov monitorovaní4. Ak máte nejaké pochybnosti alebo otázky týkajúce sa tvorby inhibítorov pri zmene liečby, porozprávajte sa so svojim lekárom – poradí vám. 

Aby ste vedeli využiť príležitosti, ktoré vám život ponúka, musíte byť so svojou liečbou stotožnení a spokojní. Ak uvažujete o zmene liečby, je dobré sa čo najskôr spojiť so svojim lekárom či liečebným centrom. Posúdi váš osobný a klinický stav a zistí, či je pre vás zmena vhodná3. Súčasne môže váš prechod na inú liečbu sledovať a uistiť sa tak, že všetko prebieha hladko a bezpečne3.

Ease your mind - zbavte sa obav

Ak cítite čo i len najmenšiu obavu z liečby, najlepšie spravíte, ak si načítate čo najviac o procese schvaľovania, ktorým vaše lieky museli prejsť. Vďaka tomu budete lepšie pripravení aj na rozhovory s vašim lekárom a na výber samotnej liečby. 
Všetky schválené lieky (ako napríklad EHL) prešli prísnym schvaľovacím procesom. Predtým, ako sa faktor zrážanlivosti považuje za schválený, musí prejsť mnohými fázami klinických a laboratórnych štúdií. Tie môžu trvať až 10 rokov a vo všeobecnosti zahŕňajú aspoň 100 pacientov s hemofíliou typu A a 40 pacientov s hemofíliou typu B. Následne nezávislá regulačná agentúra zvažuje schválenie liečby. Aj po jej schválení je neustále skúmaná jej efektívnosť (účinnosť) a bezpečnosť pre pacientov. Nasledujú ďalšie fázy väčších štúdií, ktoré zahŕňajú ešte viac pacientov (aspoň 200)4, 7 . Môžete si byť teda istí, že váš liek preukázal pred schválením dostatočnú úroveň bezpečnosti, aby mohol pomáhať ľuďom ako ste vy. 

Vyťažte z návštevy lekára maximum

 

Referencie:

 

1. IorioI, PuccettoP, Makris M. Clotting factor concentrate switching and inhibitor development in hemophiliaA. Blood. 2012 Jul 26;120(4):720–727.

2. Coppola A, MarroneE, Conca P, Cimino E, Mormile R, Baldacci E, et al. Safety of switching factor VIII products in the era of evolving concentrates: myths and facts. SeminThrombHemost. 2016 Jul;42(5):563–576.

3. Harrington C, Hay C, Vidler V, DattaniR,HeygateK. Switching factor products: selecting patients and managing the process. Journal of Haemophilia Practice 2014 May;1:24–29.

4. World Federation of Hemophilia. Guidelines for the management of haemophilia 2nd edition. 2012. Available at: https:// www1.wfh.org/publication/files/pdf-1472.pdf (accessed June 2019).

5. Hay CR, Palmer BP, Chalmers EA, Hart DP, LiesnerR, Rangarajan S, et al. The incidence of factor VIII inhibitors in severe haemophilia A following a major switch from full-length to B-domain-deleted factor VIII: a prospective cohort comparison. Haemophilia. 2015 Mar;21(2):219-226.

6. European Medicines Agency. Guideline on the clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor VIII products EMA/CHMP/BPWP/144533/2009. 2011. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/08/WC500109692.pdf (accessed June 2019).

7. European Medicines Agency. Guideline on clinical investigation of recombinant and human plasma-derived factor IX products EMA/CHMP/BPWP/144552/2009 Rev. 1, Corr. 1 *. 2015.