Cookies

Používanie súborov cookies

Na týchto webových stránkach sa používajú nasledovné typy súborov cookies:

  • Relačné cookies: cookies, ktoré sú dočasné a používajú sa na zlepšenie používania webových stránok.
  • Časovo obmedzené cookies: Služba Google Analytics sa používa na zhromažďovanie štatistík o používaní webových stránok. Spoločnosť Sobi nepoužíva cookies na vašu identifikáciu ani na žiadne iné účely než tie, ktoré sú opísané v časti „Používanie súborov cookies“. 

Ďalšie informácie o súboroch cookies použitých na týchto webových stránkach nájdete v tabuľke nižšie.

Názov súboru cookie Čas vypršania platnosti Opis
Google Analytics    
_ga 2 roky Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gid 24 hodín Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gat 1 minúta Používa sa na obmedzenie počtu požiadaviek.
AMP_TOKEN 30 sekúnd až 1 rok Obsahuje token, ktorý môže byť použitý na získanie klientskeho ID (identifikátora) zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú zrušenie odberu (opt-out), prebiehajúcu požiadavku alebo chybu pri získavaní klientskeho ID zo služby AMP Client ID.

_gac_<property-id>

90 dní Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak máte prepojené účty služieb Google Analytics a AdWords, čítajú tento súbor cookie tagy konverzie webovej stránky v rámci služby AdWords, až do zrušenia odberu (opt-out). Viac informácií nájdete tu.
Súbory cookies špecifické pre webové stránky  

 

ca_closed na konci relácie Používa sa na ukladanie súhlasu používateľov s používaním súborov cookies.

 

Ako odstrániť súbory cookies?

Upozorňujeme, že odstránenie súborov cookies môže mať vplyv na používanie webových stránok. Po odstránení súborov cookies nemusia stránky, navigácia, funkcie a obsah fungovať správne.

Neexistuje štandardný spôsob odstránenia súborov cookies, lebo rôzne internetové prehliadače používajú rôzne postupy. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, nájdete vo svojom prehliadači pomocou funkcie Pomocník.

Používanie súborov cookies

Na týchto webových stránkach sa používajú nasledovné typy súborov cookies:

  • Relačné cookies: cookies, ktoré sú dočasné a používajú sa na zlepšenie používania webových stránok.
  • Časovo obmedzené cookies: Služba Google Analytics sa používa na zhromažďovanie štatistík o používaní webových stránok. Spoločnosť Sobi nepoužíva cookies na vašu identifikáciu ani na žiadne iné účely než tie, ktoré sú opísané v časti „Používanie súborov cookies“. 

Ďalšie informácie o súboroch cookies použitých na týchto webových stránkach nájdete v tabuľke nižšie.

Názov súboru cookie Čas vypršania platnosti Opis
Google Analytics    
_ga 2 roky Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gid 24 hodín Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gat 1 minúta Používa sa na obmedzenie počtu požiadaviek.
AMP_TOKEN 30 sekúnd až 1 rok Obsahuje token, ktorý môže byť použitý na získanie klientskeho ID (identifikátora) zo služby AMP Client ID. Ďalšie možné hodnoty označujú zrušenie odberu (opt-out), prebiehajúcu požiadavku alebo chybu pri získavaní klientskeho ID zo služby AMP Client ID.

_gac_<property-id>

90 dní Obsahuje informácie týkajúce sa kampane pre používateľa. Ak máte prepojené účty služieb Google Analytics a AdWords, čítajú tento súbor cookie tagy konverzie webovej stránky v rámci služby AdWords, až do zrušenia odberu (opt-out). Viac informácií nájdete tu.
Súbory cookies špecifické pre webové stránky  

 

ca_closed na konci relácie Používa sa na ukladanie súhlasu používateľov s používaním súborov cookies.

 

Ako odstrániť súbory cookies?

Upozorňujeme, že odstránenie súborov cookies môže mať vplyv na používanie webových stránok. Po odstránení súborov cookies nemusia stránky, navigácia, funkcie a obsah fungovať správne.

Neexistuje štandardný spôsob odstránenia súborov cookies, lebo rôzne internetové prehliadače používajú rôzne postupy. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, nájdete vo svojom prehliadači pomocou funkcie Pomocník.