Cookies

Používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies

Na týchto webových stránkach sa používajú nasledovné typy súborov cookies:

  • Relačné cookies: cookies, ktoré sú dočasné a používajú sa na zlepšenie používania webových stránok.
  • Časovo obmedzené cookies: Služba Google Analytics sa používa na zhromažďovanie štatistík o používaní webových stránok. Spoločnosť Sobi nepoužíva cookies na vašu identifikáciu ani na žiadne iné účely než tie, ktoré sú opísané v časti „Používanie súborov cookies“. 

Ďalšie informácie o súboroch cookies použitých na týchto webových stránkach nájdete v tabuľke nižšie.

Cookies Settings

Ako odstrániť súbory cookies?

Upozorňujeme, že odstránenie súborov cookies môže mať vplyv na používanie webových stránok. Po odstránení súborov cookies nemusia stránky, navigácia, funkcie a obsah fungovať správne.

Neexistuje štandardný spôsob odstránenia súborov cookies, lebo rôzne internetové prehliadače používajú rôzne postupy. Informácie o tom, ako odstrániť súbory cookies, nájdete vo svojom prehliadači pomocou funkcie Pomocník.