Florio app

Mobilná aplikácia florio HAEMO

Mobilná aplikácia florio HAEMO

O aplikácii florio HAEMO

Aplikácia florio HAEMO poskytuje pacientom s hemofíliou na profylaktickej liečbe možnosť získať osobný prehľad, vrátane odhadovanej aktuálnej hladiny faktora v plazme.

Vďaka monitorovaniu podávania injekcií, krvácania, bolesti, fyzických aktivít a emocionálneho stavu môžu užívatelia plnohodnotne realizovať individuálne rozhodnutia pri plánovaní svojho každodenného života.

Panel florio HAEMO Dashboard poskytuje lekárom prístup k údajom pacienta v reálnom čase a jasný obraz o tom, ako pacient napreduje. Môže tak podporovať zmysluplné diskusie o pláne liečby a ďalšej starostlivosti.

Florio aplikácia na všetky zariadenia

Som pacient trpiaci hemofíliou

Prečo je florio HAEMO pre vás vhodné.

Som zdravotnícky pracovník

Ako môže florio HAEMO pomôcť vám a vašim pacientom.

Potrebujete vedieť viac?

Radi vám odpovieme na váš e-mail.

NP-19204, dátum prípravy: November 2021