Plnohodnotný život s hemofíliou

Plnohodnotný život s hemofíliou

Aplikácia florio HAEMO vám poskytuje osobný prehľad, ktorý kombinuje informácie súvisiace s hemofíliou s výpočtom hladiny faktora* v reálnom čase, aby ste mohli predvídať, plánovať a taktiež žiť.

Plnohodnotný život s hemofíliou

Aplikácia florio HAEMO vám poskytuje osobný prehľad, ktorý kombinuje informácie súvisiace s hemofíliou s výpočtom hladiny faktora* v reálnom čase, aby ste mohli predvídať, plánovať a taktiež žiť.

Aktívne sebavedomie

Znovu získajte sebavedomie a plánujte si svoje činnosti na základe vašej individuálnej predpokladanej hladiny faktora v plazme*. Získajte ešte hlbšie poznatky a prehľad o vašich fyzických aktivitách spárovaním s nástrojom na monitorovanie fyzickej aktivity.

Florio mobilná aplikácia
Florio graf

Rozhodnutia založené na údajoch

florio HAEMO vám umožňuje bezstarostne sledovať podávanie injekcií, krvácanie, bolesti a fyzickú aktivitu. Navyše môžete jednoducho skenovať QR kód na vašich liekoch a monitorovať vaše zásoby.

Podpora zmysluplných diskusií

Vaše informácie budú zdieľané v reálnom čase s vašim lekárom, ktorému dôverujete, čo mu poskytne dodatočný prehľad, vďaka ktorému môže zlepšiť váš liečebný plán a starostlivosť o vás.

Florio aplikácia do mobilu a Smart hodiniek

Začnite aktívne využívať aplikáciu florio HAEMO

Používanie aplikácie florio HAEMO prediskutujte so svojim lekárom. Môžete si ju stiahnuť a s prístupom vám pomôže váš lekár.

Appstore aplikacia

 

 

 

 

Google play aplikacia

 

 

*Odhad plazmatickej hladiny faktora je službou, ktorá je dostupná pre pacientov na profylaxii

NP-19203, dátum prípravy: November 2021